NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu”. Koja je forimarana u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore organizuje u utorak 31. maja sastanak sa donosioca odluka opštine Bijelo Polje u prostorijama EU kutka sa početkom u 11:00h.

Sastanku će prisustvovati predstavnici NVO sa sjevera i predstavnici opštine Bijelo Polje na čelu sa Harisom Malagićem. Sekretarom Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Tema sastanka će biti fokusirana na iskustva opštine Bijelo Polje u finansiranju NVO organizacija, rezultatima finansiranih projekata. Sveukupnom doprinosu NVO organizacija na teritoriji opštine Bijelo Polje, učešće NVO organizacija u procesu donošenja odluka.

Prepoznali smo potencijal da civilni sektor može da doprinese u informisanju šire javnosti o samoj EU. Prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Jedan od ciljeva mreže i sastanka u Bijelom Polju je jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije. Učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.

Ovaj sastanak organizuje se u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori –. Od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona 069 113 114 ili e-mail adresa eukutak.me@gmail.com nvommne@gmail.com