Najava: predstavljanje dostupnih EU programa

Najava: predstavljanje dostupnih EU programa i fondova u EU kutku . Predstavnici kancelarije za evropske integracije Bojan Vujović, zamjenik glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke i Irena Bošković, savjetnica zamjenika glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke, Kancelarija za evropske integracije u Vladi Crne Gore u ponedjeljak će u EU kutku predstaviti dostupne EU programe i fondove za lokalne samouprave i NVO organizacije.

Najava: predstavljanje dostupnih EU programa i fondova u EU kutku

Cilj ovog događaja je da se zaposleni u lokalnim samoupravama i NVO organizacijama kvalitetnije informišu o mogućnostima finansiranja njihovih projektnih prijedloga iz EU fondova, nacionalnih IPA programa, prekogranične i teritorijalne saradnje, trilateralnih programa i upoznaju se sa programima koji će Crnoj Gori biti dostuni tokom daljeg procesa pregovora sa EU. Pored predstavljanja učesnici ovog događaja će moći i da diskutuju sa visokim predstavnicima kancelarije za EU integracije i na taj način dodatno se informišu o svim pitanjima vezanim za projekte, programe i konkurse koji su nam na raspolaganju. Svi zainteresovani predstavnici lokalnih samouprava i NVO organizacija za učešće na ovom događaju mogu se prijaviti putem e-mail adresa nvommne@gmail.com, eukutak.me@gmail.com ili putem telefona 069 113 114.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE, a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija.

#eufunds

#europeanunion??

#montenegro

#crnagora??

#me4eu