MLADIMA PREDSTAVLJEN KALENDAR OTVORENIH POZIVA ZA EU PROGRAME

Da li vas zanima šta Evropa ima da ponudi u aktivnostima obuke u oblasti omladine i formalnog obrazovanja? Upravo smo danas u EU kutku dali odgovore na ovo pitanje, jednostavan odgovor je SALTO-YOUTH.

Profesor Nikola Purić predstavio je danas popularnu platform koju većina mladih iz EU koristi kako bi pronašli partnere za svoje projekte, učestvovali u EU projektuima ili učestvovali na međunarodnim koferencijama I treninzima.

MLADIMA PREDSTAVLJEN KALENDAR OTVORENIH POZIVA ZA EU PROGRAME

SALTO-YOUTH je skraćenica za podršku, napredno učenje i mogućnosti obuke za mlade. Djeluje u okviru programa Erasmus+ Youth i European Solidarity Corps. mreža od sedam resursnih centara koji rade na evropskim prioritetnim oblastima u oblasti mladih.

Resursni centri SALTO-mladih promovišu i podržavaju rad mladih nudeći obuke, alate i najmodne strategije.

Ova platforma deluje kao centar znanja zasnovan na dokazima koji dijele stručnost i iskustvo u cilju jačanja sinergije između omladinske politike Evropske unije, programa i praktičara.

Kada se mladi ljudi pridruže European youth program (Evropskom programu za mlade) dobijaju priliku da direktno uče. Zbog toga što se susreću sa različitim kulturama mogu naučiti mnogo o drugačijem načinu života, vrijednostima drugih naroda i tradicijama drugih zemalja. Živeći samostalno i u komunikaciju sa ljudima iz drugih sfera, oni razvijaju svijest o Evropskim vrijednostima i uče šta znači biti aktivan građanin.

Pored toga, da učestvuju u projektima, prikupljaju korisna profesionalna iskustva. Razvijaju sposobnosti radeći u višekulturološkim timovima, rješavajući probleme na kreativan način i koristeći svoj jezik u profesionalnom okruzenju.

Ove sposobnosti im mogu pomoći u otvaranju novih puteva u karijeri. Idealno, ovaj program bi trebao početi prije početka projekta i nastaviti se nakon njegovog zavrsetka.

To bi trebao biti kontinuitet gdje su učenici centar procesa dobijajuci inspiraciju i susrećući se sa problemima koji ih ohrabruju da nastave svoj sopstevni razvoj.

MLADIMA PREDSTAVLJEN KALENDAR OTVORENIH POZIVA ZA EU PROGRAME

Ovaj holistički način učenja pomaže u podržavanju učenika na njihovom putu učenja, inspirišući ih da se sami bore za svoje uspjehe kroz izazove i greške. Omogućava im da rastu, u možda čak da povećaju uticaj svog projekta.

Projekat „EU info kutak na sjeveru Crne Gore“ u Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES).

NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori