Mladi su za ulazak u EU

Mladi su za ulazak Crne Gore u EU

Mladi su za ulazak u EU. Juče je u prostorijama EU kutka na Sjeveru Crne Gore za 20 učenika srednjih škola iz Bijelog Polja i Berana organizovana prva omladinska javna tribina posvećena argumentima koji opravdavaju ulazak Crne Goreu Evropsku uniju.
Facilitatori tribine bili su profesorica medicinske škole iz Berana Milena Grubović, profesorica bjelopoljske Srednje Stručne škole Ljiljana Folić, profesor bjelopoljske srednje Elektro-ekomonske škole Nikola Purić preuzeo je ulogu moderatora rasprave.


Koordinatorka projekta Seida Džafić tokom uvodne riječi pozdravila je prisutne i zahvalila im se na izdvojenom vremenu i pokazanoj zainteresovanosti za predmetnu debatu, takođe u izlaganju je predstavila projekat „EU info kutak na sjeveru“, predviđene aktivnosti i zacrtane ciljeve.
Zaniteresovanost i informisanost mladih koji su učestvovali u debati iznenadila je sve prisutne, članovi NVO MMNE Seida Džafić, Aida Idrizović, Ena Pušija, Željko Đukić i prisutni profesori pozitivno su se iznenedili sa argumentacijom, ali i nivoom optimizma kada je u pitanju proces pristupanja i benefiti koje će naši građani ostvariti pridruživanjem naše države evropskoj Uniji. Tokom debate došlo je i do razmjne mišljenja između mladih ali i između članova projektnog tima i prisutnih profesora.


Filip Femić, učenik treće godine srednje „Elektro-ekonomske škole“ u Bijelom Polju iznio je svoje mišljenje u kojem je imao argumente koji su imali pozitivan i negativan pogled na ulazak Crne Gore u EU.
“Moje mišljenje u vezi Evropske unije i ulazak Crne Gore u istu jesu veliki, ali pored toga toga EU ima svoje velike i pozitivne kvalitete, takođe ima i manje ali negativne kvalitete. Pozitivna stvar ulaska Crne Gore u Evropsku uniju jeste to što bi se pružilo veliko tržište prolaska roba i usluga kapitala kao i to da bi se našim građanima i učenicima pružilo školovanje u inostranstvu, tj. Zemljama Evropske unije, evropskim finansijskim fondom bismo mogli da finansiramo veliki projekte iz oblasti ekonomije, poljoprivrede kao i drugih svera. Dok negativna strana Evropske unije jeste ta što bi mogla da se naruši autonomija same zemlje, kao i to što bismo ušli u istočni blok tj. Crna Gora bi primala manje kvalitetnije proizvode i usluge u odnosu na zapadnu evropu“, rekao je Filip.


Tokom razgovora najviše riječi je bilo o ulozi i potrebama mladih, njihovog školovanja, studiranja, izazova u oblasti zaštite životne sredine, zapošljavanja, kvaliteta života. Mladi su svjestni da je u našem društvu i prisutna nepravda kada je u pitanju korupcija, veliki broj nelogičnosti u funkcionisanju cjelokupnog sistema. Dugo je bilo riječi o problemima sa zaštitom životne sredine i otpadom, zaključeno je da svijest građana ali ni mladih po tom pitanju nije na zavidnom nivou, kao i balkanski mentalitet za koji smatraju da se može ispraviti ako radimo sami na sebi.


Učenik drugog razreda srednje „Elektro-ekonomske škole“ Lazar Ašanin kazao je da su njegovi stavovi zbog čega Crna Gora treba da uđe u Evropsku uniju sledeći: pratio bi se program globalnog zagrijavanja i elementarnih nepogoda, došlo bi do ukidanja carina i taksi za ulazak u ostale zemlje, bilo bi bolje obrazovanje, bila bi veća sloboda govora, bolja zaštita čovjeka i slično.


Mladi su za ulazak u EU. Zaključak mladih bio je da bi ulaskom u EU ojačali ekonomiju naše države, takođe slobodno kretanje između država članica, bolja zdravstvena zaštita veće mogućnosti za obrazovanje i studiranje, svi građani bi imali ista prava i uživali isti nivo zaštite, ali i da je EU garant za mir i dugoročnu stabilnost. Bilo je dosta konkretnih primjera ali se govorilo i o socijalnim servisima koji postoje u zemljama EU ali kod nas ih još nema, bolja primjena zakona, veća pravednost i isti uslovi za sve građane jer mladi smatraju da neće biti povlašćenih i da će pravila za sve biti ista. Između ostalog mladi su u razgovoru došli do zaključka da bi se povećao i kvalitet hrane zbog strožijih uslova proizvodnje i češćih analiza isto tako su sigurni da bi se povećao i izvoz naših domaćih proizvoda.


„Smatram da je jedan od osnovnih kriterijuma i benificija za ulazak u Evropsku uniju široko tržište u zapošljavanju“, rekla je učenica srednje medicinske škole Šejla Smakić.


Profesor Nikola Purić je posebno zadovoljstvo izrazio zbog prepoznavanja i pokretanja ovakvih projekata, za koje smatra da su jako značajni za omladinu, razvijanje mišljenja, pa je poručio da se treba organizovati više debata u kojima mladi trebaju učestvovati, a mladima je poručio da trebaju biti produktivni i drugačiji zato što su mladi jedina nada za boljitak.


Ljiljana Folić profesorica srednje Stručne škole, tokom svog izlaganja kazala je da se treba više baviti ovakvim i sličnim aktivnostima kako bi mladi kroz debate, razne tribine i svoje govore gradili samopouzdanje. Smatra da će na ovakav način naoružati svoje samopouzdanje.


Inspirisana izlaganjem jednog mladog učesnika profesorica Milena Grubović je saopštila da je bez obzira na mnoge ponude u inostranstvu ipak još prije 10 godina odlučila da ostane u Crnoj Gori i da da svoj doprinos razvoju društva u cjelini jer je to jedan od načina kako se pokazuje ljubav prema svojoj državi.


Džejla Alihodžić učenica srednje medicinske škole u Beranama smatra da je održana debata bila od krucijalne značajnosti. „Današnja debata smatram da je od krucijalne značajnosti upravo zbog toga što se o problemima treba govoriti. Jedan od važnijih benefita ulaska u Evropsku uniju je prvenstveno mogućnost rada i školovanja u inostranstvu, kao srednjoškolac smatram da je ulazak u EU veoma važan i da može svima nama otvoriti velika vrata. Nadam se da će naša država u skorijem vremenu ući u EU kao i da će u potpunom smislu napredovati“, rekla je ona.


Predsjednik NVO-a Multimedijal Montenegro, Željko Đukić pozvao je mlade da kada imaju probleme, ideje i inicijative dođu u prostorije EU kutka ili druge prostorije NVO MMNE kako bi im pomogli da ostvare svoje ideje ili prevaziđu probleme. Saopštio je da našoj državi treba nova generacija, koja je produktivna, slobodna i odlučna da na bolje mijenja Crnu Goru, ali i EU. „Vjerujte u sebe, u vas, mi vjerujemo, ja vjerujem“, rekao je Đukić.


Na samom kraju sastanka zaključili su da i Crna Gora ima niz pozitivnih vrijednosti vrijednosti koje vjekovima čuvamo i koje su sastavni dio našeg identiteta za koje vjeruju da mogu biti dobar primjer i članicama EU.
Koordinatorka projekta je rekla da smatra da su veoma zadovoljni kako je protekla debata, aktivnostima mladih i da su ispunili očekivanja.

Crna Gora u Evropskoj Uniji


Seida Džafić koordinatorka na projektu „EU info kutak na sjeveru Crne Gore“ rekla je “Danas je tribini pisustvovalo dvadesetak učenika iz tri srednje škole, srednje Elektro- ekonomske, srednje Stručne škole i „Dr Branko Zogović“ iz Berana. Učesnici su bili veoma zadovoljni današnjom tribinom, svi su učestvovali i dali svoj komentar na to koje su to prednosti Evropske unije i šta Crna Gora treba da uradi po tom pitanju kako bi što prije postala članica EU. Smatram da smo ispunili očekivanja, djeca su bila vaoma aktivna i svi su dali svoj doprinos, bilo je lijepo druženje, nadamo se da će i u buduće biti ovakav odaziv, da će se djeca što više uključivati u ovakve diskusije i teme kako bismo svi doprinijeli našem društvu. U planu su nam ovakve ili slične aktivnosti, kao i razne akcije, promocije EU info kutka na sjeveru Crne Gore“.


Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE, a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija.