MLADI LJUDI VIDE VELIKE PROBLEME

Na prvom sastanku Savjeta mladih Ružica Pavlović izabrana je za sekretarku Savjeta mladih za EU.

Ovom prilikom novoizabrana sekretarka izrazila je zahvalnost kolegama koji su jednoglasno izglasali njeno imenovanje za sekretara.

,,Moje lično iskustvo i moji prvi utisci su da će ovo biti produktivan skup i da ćemo svi zajedno raditi, jer vidim da imamo dosta mladih ljudi koji vide velike probleme u našem društvu, koji su toliko vidljivi, a toliko malo se o njima priča. Nadam se ako ne budemo uspjeli sve da riješimo da ćemo na neki način uspjeti da prikažemo koji su problemi, da iznesemo svoje mišljenje kako mislimo da možemo da ih riješimo i da će oni postati vidljivi institucijama sistema i vidljivi našim političarima’’, kazala je novoizabrana sekretarka.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.

https://fb.watch/kkrKgWSXqp/