MINIĆ: PODJEDNAKO ULAGATI U CENTRALNI I SJEVERNI DIO CRNE GORE

MINIĆ: PODJEDNAKO ULAGATI U CENTRALNI I SJEVERNI DIO CRNE GORE

Dejan Minić, student prava jedan je od članova neformalne grupe Tim za Evropu koji okuplja mlade lidere i liderke iz četiri opštine sa sjevera – Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Kolašina.

„Prijavio sam se na projekat „Tim za Evropu“ sa ciljem da učestvujem na svim događajima koji se tiču poboljšanja mladih na sjeveru Crne Gore. Mišljenja sam da treba da se ulaže kako u centralnom djelu, tako i na sjeveru Crne Gore, u infrastrukturu, obrazovanje i zapošljavanje mladih, kako bismo podstakli same mlade da ne odlaze sa sjevera, već da ostanu unjihovoj domovini“, kazao je Minić.

MINIĆ: PODJEDNAKO ULAGATI U CENTRALNI I SJEVERNI DIO CRNE GORE

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.Evropska unija u Crnoj Gori.