KRATKA VIDEO PRIČA – MEDIJSKI RADNICI SA SJEVERA CRNE GORE

Danas smo organizovali panel diskusiju posvećenu problemima medija u malim sredinama sa fokusom na sjever Crne Gore.

Podsjećamo cilj događaja je bio da se medijski radnici okupe i otvoreno razgovaraju o svakodnevnim izazovima sa kojima se susreću mediji i zaposleni u medijima.

Na događaju je bilo govora o nekoliko tema, a poseban fokus je stavljen na probleme i uslove rada novinara i dopisnika:

– Koliko je rad novinara specifičniji u malim sredinama u odnosu na veće gradove i redakcije?

– Kakva su iskustva dugogorišnjih novinara-dopisnika?

– Kako je raditi u relativno malim sredina za lokalne medije, a kako za medije sa nacionalnom frekvencijom i štamapnim medijama sa sjedištem u Podgorici?

– Kakvi su uslovi rada dopsinika i novinara u lokalnim medijima? Kakav oni uticaj imaju?

– Koliko je teško raditi u sredini u kojima se skoro svi znamo?

– Da li je rad u manjim sredinama u odnosu na veće gradove rizičniji?

– Kakva je finansijska situacija u lokalnim medijima

– Na koji način lokalni mediji mogu biti finansijski održiviji

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.

https://fb.watch/iFHxAleZNO/