JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE MENTORSKE PODRŠKE BIZNISIMA

Pozivamo zainteresovane biznise koje su pokrenuli mladi I žene preduzetnice sa teritorije opštine Bijelo Polje, a koji su dobili podršku kroz Program podrške omladinskom i ženskom preduzetništvu u prethodne 3 godine (2020, 2021. i 2022. godina) da iskažu interes za mentorsku podršku u trajanju od 6 mjeseci za dalji razvoj poslovanja.

Mentorska podrška će biti pružena u sklopu implementacije projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ koji finansira EU iz programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Cilj podrške je i da se unaprijedi efikasnost postojećih programa podrške za nove biznise u svim partnerskim opštinama, odnosno da se osnaže podržani biznisi.

Za izražavanje interesa je potrebno poslati email na nvommne@gmail.com Rok za izražavanje interesa je 20.12.2023. godine.

U prijavnom mailu potrebno je dostaviti sledeće informacije:

Opis djelatnosti

Lokacija obavljanja djelatnosti

Ime Prezime Vlasnika/ce biznisa sa kontakt telefonom

Broj zaoposlenih

Kroz koji programe podržan biznis I koje godine

*Na primjer, Konkurs za omladinsko preduzetništvo 2020 godine

Sa svim zainteresovanim biznisima će se obaviti razgovori prije odabira finalnih kandidata za podršku.