ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOMTRGU U KOLAŠINU

ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOM
TRGU U KOLAŠINU

Regionalna Pop Rock zvijezda, lsak Šabanović
u petak 10. maja sa početkom u 20:30h
nastupa na gradskom trgu u Kolašinu, koncert
se organizuje u sklopu cjelodnevnog programa
posvećen proslavi Dana Evrope.

Tokom dana će na gradskom tgru biti
predstavljni projekti koje je EU finansirala u
Kolašinu, izložba forografija na otvorenom
distribucija promotivnog I edukativnog
materijala, on-line takmičenje “Evropa na
dlanu”.

ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOM
TRGU U KOLAŠINU

Toga dana u 12:30h počinje panel diskusija
“Evropska unija u očima mladih” na koju će
otvoriti Riccardo Serri, zamjenik amabsadorke
delegacije EU u Crnoj Grori, Bojan Božović,
državni Sekretar u ministarstvu Evropskih
poslova, predstavnik njemačke ambasade,
predstavnici opštine Kolašin i drugih
ministarstava.

ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOM
TRGU U KOLAŠINU

Ovaj cjelodnevni događaj posvećen EU
integracijama i proslavi dana Evrope
partnerski organizuju NV0 Multimedijal
Montenegro (MMNE) i Opština Kolašin,
turistička organizacija Kolašin u saradnji sa
Evropskom delegacijom i Evropskom kućom u
Crnoj Gori.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.Evropska unija u Crnoj Gori.