INTEGRACIJA MLADIH JE KLJUČNI FAKTOR U RJEŠAVANJU MNOGIH PROBLEMA

Angažovanje mladih za rješavanje problematičnih pitanja može da učini velike promjene samim tim što će se daleko čuti njihov glas jer svi žele prvenstveno da čuju mišljenja mladih koji sve više zastupaju javne interese kako svojih sugrađana tako i svih građana cijele države.

Obratićemo pažnju na rješavanje mnogih problema, a neka od njih za koje bih se ja lično zalagala su:

Dovesti jake investitore za značajne projekte – fabrička postrojenja

– Rješenje za pse lutalice i azil za macke

– Reciklažna postrojenja

– Što više bespovratnih kredita za biznis ideje i više edukativnih seminara na temu preduzetništva.

Samim tim ćemo mi kao jedna jako ozbiljna i ambiciozna ekipa vjerovatno dosegnuti do visoko pozicioniranih kadrova uz čiju pomoć ćemo rješavati mnoge probleme i time poboljšati stanje u državi, jer kako kaže jedna poslovica “Onoga ko marljivo radi ni nebo ne može učiniti prosjakom.”

Aldina Monić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.