INFORMATIVNA SESIJA U EU KUTKU, POLA MILIONA ZA NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje informativnu sesiju posvećenu predstavljanju detalja četvrtog konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”.

INFORMATIVNA SESIJA U EU KUTKU, POLA MILIONA ZA NVO

Na info sesijama biće detaljno predstavljeni ciljevi, teme i uslovi ovog konkursa, a projektni tim odgovaraće na pitanja zainteresovanih OCD.

Cilj konkursa je doprinos unaprjeđenju integracije Crne Gore u Evropsku uniju osnaživanjem učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanju partnerstava između OCD, kao i OCD i lokalnih samouprava.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 500.000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 50,000 EUR.

Info sesija za organizacije sa sjevera Crne Gore će se održati 19. januara (četvrtak) 2023, od 11:00 do 13:00, Bijelo Polje, EU Kutak, Ul. Slobodana Penezića

Pozivaju se sve NVO organizacije da posjete Eu kutak i detaljno se informišu o uslovima i ciljevima konkursa.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.