HAJLAJTI: TIM ZA EVROPU U OPŠTINI KOLAŠIN

Na sastanku između donosioca odluka I mreže NVO “Tim za Evropu” koji je održan danas Kolašinu razmjenjena su iskustva u finansiranju NVO organiizacija na lokalnom nivou, učešću NVO u procesu donošenja odluka ali I rezultatima projekata koje NVO organizacije realizuju na teritoriji opštine Kolašin.

HAJLAJTI: TIM ZA EVROPU U OPŠTINI KOLAŠIN

Opština Kolašin malo aplicira, sa samo nekoliko projekata godišnje, ali dobije značajna sredstva, dok NVO organizacije više apliciraju ali manje povlače sredstava iz domaćih I međunarodnih fondova.

Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” forimarana je u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, koji realizuje NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Bijelog Polja u partnerstvu sa NVO „Sjeverna zemlja“iz Berana. Na sastanku je prisustvovalo 14 predstavnika NVO I dva predstavnika opštine Kolašin.

HAJLAJTI: TIM ZA EVROPU U OPŠTINI KOLAŠIN

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore”. U Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori