HAJLAJTI: SASTANAK NVO ORGANIZACIJA SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

U cilju povećanja učešća Opštine Bijelo Polje u pružanju podrške NVO sektoru, danas je kroz projekat EU kutak u organizaciji NVO ,,MMNE“ održana diskusija i otvorena debata sa donosiocima odluka Opštine Bijelo Polje. Tokom sastanka govorilo se o dosadašnjim iskustvima, rezultatima finansiranih projekata, problemima sa kojima se NVO suočavaju i načinima njihovog rješavanja.

HAJLAJTI: SASTANAK NVO ORGANIZACIJA SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Na lokalnom nivou postoje brojni mehanizmi koji nevladinim organizacijama omogućavaju učešće u procesima donošenja odluka, ali je neophodno saradnju lokalne samouprave i civilnog sektora dodatno unaprijediti, ocijenjeno je na sastanku donosioca odluka u Opštini Bijelo Polje i mreže NVO organizacija „Tim za Evropu“.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Ernad Suljević, Sekretar Sekretarijata Opštine Bijelo Polje Haris Malagić i glavni administrator Ernedin Ćeranić.

HAJLAJTI: SASTANAK NVO ORGANIZACIJA SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE