FORMIRAN SAVJET MLADIH ZA EU

Novoformirani Savjet mladih za EU koji broji 50 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 30 mladih lidera i liderki iz šest opština sa sjevera – Bijelog Polja, Berana, Mojkovca, Kolašina, Petnjice i Rožaja.

Mladi su prije svega imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta EU kutak koji finansira Evropska unija a sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. Toga dana pored načelnog dogovora o daljem djelovanju Savjeta svi prisutni članovi su imali priliku da se profesiono fotografišu, međusobno upoznaju, razmijene mišljenja, ideje i konstatuju nedostatke u društvu.

Na inicijalnom sastanku članovi Savjeta mladih za EU su imali priliku da govore o temama i problemima u crnogorskom društvu koje smatraju bitnim, a iskoristili su je da ukažu na problem zapostavljanja mentalnog zdravlja u školama, ali i suicida o kome se “razgovara među narodom, ali ne i u institucijama”.

Mladi su pomenuli i problem nasilja u porodici i nad ženama, političku korupciju i dodjeljivanje nekretnina po povlašćenim uslovima, zapostavljenost infrastrukture sjevera Crne Gore i mnoge druge teme.

Gost iznenađenja na sastanku Savjeta bio je filantrop Hajriz Hačko Brčvak, crnogorskoj ali i široj javnosti poznat po svojim dobrim djelima i humanitarnim akcijama.

Ciljevi djelovanja Savjeta su prvenstveno uspostavljanje bolje saradnje mladih sa insitutucijama sistema, kako bi se njihov glas glasnije čuo, te kako bi dali svoj doprinos poboljšanju kvaliteta života u svom gradu, na sjeveru, ali i na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Već su planirani sastanci sa donosiocima odluka u više opština na sjeveru Crne Gore.

Inicijalni Sastanak Savjeta mladih za EU organizovan je u okviru projekta „EU kutak“, NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), koji finansira Evropska unija.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.