EVROPSKA UNIJA ĆE POBOLJŠATI ŽIVOTNI ZNAČAJ

Pridruženje Crne Gore Evropskoj uniji, samim tim i primjena evropskih pravila, poboljšaće životni standard u Crnoj Gori, a sa tim i položaj mladih.
Najveći problem mladih u Crnoj Gori zbog čega smo i suočeni sa velikom migracijom mlađe populacije, posljednje istraživanje pokazuje 38%, jeste nezapošljenost. Drugi problem jeste, nedovoljna edukacija mladih da se tokom školovanja i odrastanja osposobe za donošenje odluka koje će biti od životnog značaja.
Obraćam se nadležnim institucijama da se u narednom peridu, ozbiljnije pozabave pitanjima mladih kroz razgovore, kroz organizovanje raznih seminara i aktivnosti i time omogući mladima da zasnuju radni odnos, zasnuju porodicu u Crnoj Gori i samim tim poprave položaj mladih da ne napuštaju državu.
Ema Kalač, član Savjeta mladih za EU.


NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.


Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.