EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ PREDSTAVLJA PROGRAME PODRŠKE U EU KUTKU

Mala i srednja preduzeća (MSP) doprinose kreiranju vrijednosti i pružaju nove mogućnosti za zapošljavanje, što dovodi do unapređenja ukupnog životnog standarda. Drugim riječima, ona imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju svake zemlje. Ni Crna Gora nije izuzetak. MSP imaju veoma značajnu ulogu u podsticanju održive ekonomije u Crnoj Gori.

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ PREDSTAVLJA PROGRAME PODRŠKE U EU KUTKU

NVO MMNE u saradnji sa EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) organizuje predstavljanje dostupnih programa za mala i srednja preduzeća u EU kutku, događaj će se održati u srijedu 22. juna sa početkom u 11:00h.

Mladim preduzetnicima i preduzetnicama će biti predstavljene linije podrške za “Žene u biznisu” i “Mlade u biznisu” i program “Savjeti za mala preduzeća”

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ PREDSTAVLJA PROGRAME PODRŠKE U EU KUTKU

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila eukutak.me@gmail.com / nvommne@gmail.com ili putem telefona 069 113 114