EU KUTAK SAVRŠENA PLATFORMA ZA EDUKACIJU MLADIH

EU KUTAK SAVRŠENA PLATFORMA ZA EDUKACIJU MLADIH

Konstruktivna I dinamična debata upotpunila je aktivnosti EU kutka u Bijelomm Polju. Za 25 učenika srednjih škola iz Bijelog Polja i Berana organizovana je druga omladinska javna tribina posvećena argumentima koji opravdavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.

Facilitatori tribine bili su direktor Elektro ekonomske škole iz Bijelog Polja Velibor Karličić, direktorica Gimnazije Miloje Dobrašinović Jasmina Međedović. Profesorica bjelopoljske Srednje Stručne škole Ljiljana Folić i balkanska pop rok zvijezda Isak Šabanović.

Isak Šabanović je na samom početku ispraćen aplauzom prisutnh. Kazao je da smo mi po njegovom mišljenju već u Evropskoj uniji, prije sveg jer koristimo euro. Možemo da putujemo bez viza, lako se obezbjeđuju radne vize, naši mladi već studiraju u EU. Ali da će vrlo rado dočekati dan kada budemo punopravni članovi jer tada će građani Evropske unije još više dolaziti kod nas. Da uživaju u turističkim ponudama, da studiraju. Više će biti druženja, ljubavi I saradnje između naših građana I građana zemelja EU.

EU KUTAK SAVRŠENA PLATFORMA ZA EDUKACIJU MLADIH

Direktori škola, Jasmina Međedović I Velibor Karličić su najviše govorili o EU sistemu obrazovanja I standardima u obrazovanju koji će se primjenjivati I u Crnoj Gori kada postanemo punopravna članica, dok je Ljiljana Folić kroz stalno zapitkivanje mladih napravila sjajnu interakciju između mladih I panelista.

Velibor Karličić ja u uvodnom izlaganju kazao da će upravo srednjoškolci uživati u svim benefitima koje dobijamo ulaskom u EU. Posebno u oblasti obrazovanja I zapošljavanja. Jasmina Međedović,. Direktorica Gimnazije kaže da već dobro poznaje EU sistem s obzirom da često boravi u inostranstvu kod rodbine I da su prije svega ljudska prava I istinska demokratija oblasti u kojima moramo suštinski kao građani u danima, mjesecima I godinama pred nama raditi.

Ispred organizatora. NVO Multimedijal Montentgro (MMNE) organizacije koja sprovodi projekat EU info kutak na sjeveru u sklopu kojeg je i organizovana debata obratio se Željko Đukić. Đukić je kazao da smo mi što se zakonskog okvira tiče prilično usklađeni sa EU međutim problemje što ih ne primjenjujemo u praksi. “Moramo prije svega mi građani promjeniti mnoge ružne navike, počev od nesavjesnog odnosa prema životnoj sredini. Pa sve do jaćanja svih lokalnih I državnih institucija da sprovode sve usvojene zakone. Da budu profesionalnije I nepristrasne u radu. Jednostavno ne mogu se više koristiti poznanstva. Rodbinske I bilo koje druge veze, već pravila za sve moraju biti ista” kazao je Đukić.

Tokom debate došlo je i do razmjene mišljenja između mladih ali i između članova projektnog tima i prisutnih profesora.

„Smatram da mladi trebaju češće da posjećuju ovo mjesto i ovom prilikom bih se zahvalila mom mentoru i profesoru Nikoli Puriću“ kazao je jedan od učesnika.

Srednjoškolac Kuč Adnan. Istakao je da je imao  veliku čast i zadovoljstvo zbog učešća u današnjoj debati koja mu je otvorila neke nove vidike. U pogledu razmišljanja o EU integracijama Crne Gore  države. “Moj utisak sa današnjeg događaja je jako i dobar i pokajao bih se da nisam došao. Zato što smo imali priliku da naučimo svašta novo o EU i predispozicijama da uđemo u EU“ kazao je Adnan.

Na kraju događaja mladi su došli do zaključka da je EU kutak savršena platforma za edukovanje mladih.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE. Finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave. Digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

>CIJELI FOTO ALBUM POGLEDAJTE OVDJE: