EU KUTAK: PRIVREDI PREDSTAVLJAMO PROGRAME VRIJEDNE 600 HILJADA EURA

Fond za inovacije Crne Gore raspisao Javne pozive za dodjelu grantova za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove, podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura.

Ključni ciljevi ovih programa su jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija, afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu, kao i promocija i popularizacija inovacija, strategije pametne specijalizacije i saradnje naučnoistraživačkih ustanova i privrede.  Svaki javni poziv ima specifičnu ciljnu javnost kojoj je namijenjen, a kada se pogleda kumulativno, obuhvaćeni su svi domaći akteri našeg inovacionog ekosistema. Svi pozivi su usmjereni ka mikro, malim ili srednjim privrednim društvima, kao i naučnoistraživačkim ustanovama, na neke pozive se mogu prijaviti i nevladine organizacije kao i druge organizacije ili ustanove registrovane u Crnoj Gori, a vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska dostupni su i fizičkim licima. 

Zato vas pozivamo da detaljne informacije o pozivima saznate na Info danu koji če se održati u Bijelom Polju (EU kutak, Četvrtak, 18. maj u 12h)

Za info dane se možete prijaviti i na sljedećem linku – https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfF2z9PdxY…/viewform…

#inovacije#eukutak#mmne#fondzainovacije#bijelopolje