Eu Kutak organizovao prvi sastanak sa Mladima

Danas je u prostorijama EU info kutka na Sjeveru Crne Gore održan prvi sastanak sa mladima iz Bijelog Polja i Berana na kom je prisustvovalo oko dvadeset mladih. Na samom početku predstavnici NVO MMNE upoznali su prisutne sa radom nevladine organizacije MMNE, ciljevima i planiranim aktivnostima projekta EU kutak. Cilj sastanka bio je fokusiran da podstaknemo mlade da u većem broju i bilo kada posjećuju „EU kutak“, gdje će im se uvijek pružiti prilika za razgovor, razmjenu ideja i realizaciju istih, te su tim izrazili želju da prisustvuju događajima koje će realizovati ova organizacija u budućnosti. U razgovoru su razmijenjena mišljenja oko ulaska Crne Gore u Evropsku Uniju, gdje su se mogla čuti različita mišljenja. Većina prisutnih podržava ulazak Crne Gore u Evropsku Uniju, zbog posla, studiranja, povećanih plata, putovanja, dok su negativna mišljenja bila vezana za odliv stanovništva u druge države.Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je govorio o iskustvima Estonije, Poljske i Hrvatske, na koji način su ove zemlje riješile izazov odlaska stanovništva nakon pridruživanja EU. Bilo je riječi i o prednostima ali i nedostatcima Crne Gore sa posebim fokusom na važnost, ulogu i potrebe, mladih, izazove u oblasti zaštite životne sredine, zapošljavanja, kvaliteta života i mobilnosti omladine.

Posebna pažnja je posvećena incijativi NEXT GENERATION EU koju je pokrenula NVO MMNE i u tom kontekstu Đukić je saopštio da je vrijeme da se mladi istinski aktiviraju, razmišljaju izvan kutije, budu produktvni i inovativni, kao i da je prošlo vrijeme da mladi budu dekor političkim partijama i drugim akterima koji se mladih sjete samo kada sui im potrebni za promociju i pravljenje gužve. Zaključio je da vjeruje u naše mlade i da mladi MOGU.Tokom diskusije mladi su prepoznali da Crna Gora problem sa ekološkim izazovima i da svijest građana ali ni mladih po tom pitanju nije na zavidnom nivou, napravljeno je komparativno poređenje između zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama Evropske Unije i tu uočili razlike u zakonima, pravima i zagađenosti zemalja.Zaključak sastanka bio je da mladi moraju pojačati svoj glas, izboriti se da se njihov glas čuje, raditi i sticati iskustva, a manje koristiti mobilne telefone i društvene mreže, što je u današnjici postalo preučestalo, prema riječima mladih ovaj razgovor ih je motivisao na rad.Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.