EU KUTAK: BIJELOM POLJU POTREBNI STALNI DONATORI

Predstavnici medija, NVO organizacija i građani u sklopu aktivnosti “Prezentacija realizovanih projekata finansiranih iz evropskih fondova” došli su do zaključka da je neophodno raditi na jačanju kapaciteta NVO sektora I dodatno edukovati njihove zaposlene u pisanju Evropskih projekata.

NVO MMNE u sklopu projekta EU kutak organizovala radionicu sa ciljem da prisutnima predstavi primjer dobre prakse u realizaciji projekata finansiranih iz EU fondova. Interesovanje za događaj je bilo veliko, pa se u bjelopoljskom EU kutku tražila stolica više.

Svoja iskustva sa 30 prisutnih prodijelili su Zdravko Janjušević, Aleksa Minić i Mirsad Lukač.

Zdravko Janjušević, predsjednik NVO Bjelopoljski demokratski centar predstavio je primjer dobre prakse upravljanja projektom “Lokalni resursni centar” – (LRC). Pojasnio je ciljeve, uslove i teme velikog evropskog projekta koji je realizovan u Crnoj Gori.

„Lokalni resursni centar osnovan je zbog nedovoljnih kapaciteta lokalnih NVO, te da bi se osnažili pojedinci i građani da učeštvuju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou kao i zbog nedovoljnog poznavanja propisa – procedura i djelovanja, otežano finansiranje i nedostupnosti donatora, a svjednočimo tome da trenutno u Bijelom Polju nemamo stalnih donatora“, kazao je Janjušević.

Učesnik radionice, Uglješa Prebiračević istakao je da ga veoma raduje pristutvo mladih sugrađana na ovim edukativnim radionicama i dodao da je ovo je prilika da prikažemo sebe, nešto novo doprinesemo i uradimo u Bijelom Polju.

Mirsad Lukač, predsjednik NVO Manifest podijelio je svoja iskustva vezana za rad u nevladinom sektoru.

“Upravo kroz ovakve radionice uspio sam unaprijediti svoj rad”, kazao je Lukač i tom prilikom pozvao prisutne da češće prisustvuju edukativnim radionicama.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.