EU JE NEŠTO KA ČEMU SVI TEŽIMO

EU je nešto ka čemu svi težimo, zato mi kao jedna ekipa Savjeta mladih smo spremni da se borimo za takve vrijednosti zalažući se neprestano jer smo svjesni da će nam to omogućiti bolji život.

Ja kao jedan od članova Savjeta mladih imam jaku želju da se izborim za mnoge vrijednosti, a to su:

1. Ulaganje u sport i društvene djelatnosti

2. Veća stopa zaposlenosti

3. Izgradnja modernih parkova sa trim stazama i otvorenim teretanama

Amin Nokić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.