EU FONDOVI OTVORENI ZA KREATIVNE INDUSTRIJE

Akteri iz sektora kreativnih industrija upoznali su se sa mogućnostima finansiranja iz EU fondova. Kreativna ekonomija ima potenicjal da generiše nova radna mjesta i utiče na smanjenje nezaposlenosti. Zaključeno je na događaju koji je organizovan u EU kutku.

EU FONDOVI OTVORENI ZA KREATIVNE INDUSTRIJE

Rasim Tulum podijelio je iskustva i informacije vezane za dostupnost EU sredstava za pojedince. NVO organizacije i pojedince koji djeluju u sektoru kreativnih industrija. Jedan od najvećih fondova upravo jeste Kreativna evropa koja svake godine finansira projekte na zapadnom Balkanu. Najavio je da će krajem ove godine biti otvoren konkus za stažiranje koji je finansiran od EU sredstava. Akteri iz sektora kreativnih industrija sa sjevera moći će u trajanju od 6 mjeseci da obezbijede stažiste koji će obaviti praksu. Takođe, predstavljeni su i konkursi za eksperte u sekotru kreativnih industrija koji će biti raspisani početkom juna 2022 godine.

Željko Đukić predsjednik NVO MMNE kazao je da je veoma važna razmjena informacija i biti u toku sa konkursima koje objavljuje EU. Postoje i re-granting pozivi, upravo je NVO MMNE kroz re-granting program EU obezbjedila sredstva da pokrene projekat EU kutak.

Na kraju sastanka je zaključeno da  je potrebno regionalno povezivanje s obzirom da je sve više EU fondova koji upravo podržavaju prekogranične inicijative na zapadnom Balkanu.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju  finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES). NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

EU FONDOVI OTVORENI ZA KREATIVNE INDUSTRIJE

> CIJELI FOTO ALBUM POGLEDAJTE OVDJE: