ERNAD SPAHIĆ VJERUJE U BENEFICIJE EU KOJE ĆE OSTVARITI CRNA GORA