EKONOMSKI I SOCIJALNI KOMITET JE SAVJETODAVNO TIJELO EU

Ekonomski i socijalni komitet je savjetodavno tijelo EU koje zastupa interese privrednih i socijalnih grupa iz država članica EU. Komitet je ustanovljen Rimskim ugovorom* (1957. godine) i od tada zauzima značajno mjesto u postupku odlučivanja u tijelima EU. Savjetovanje Komiteta je obavezno u slučajevima koji se neposredno tiču njegove nadležnosti. Ekonomski i socijalni komitet ima mogućnost i da samostalno objavljuje svoja mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Komitet ima 222 člana, koji su podijeljeni u tri grupe (radnici, poslodavci i ostali) i u punom sastavu se sastaje deset puta godišnje. Ovaj Komitet godišnje objavi, u prosjeku, oko 180 mišljenja.