DRŽAVA HITNO DA USPOSTAVI REVOLVING FOND ZA NVO

Na sastnku koji je roganizovan između predstavnika opštine Rožaje I članica NVO mreže “Tim za Evropu” u sklopu projekta EU kutak koji sprovodi NVO MMNE iz Bijelog Polja razmjenjena su mišljena ukazano je na dedostatke ali na kraju došlo se do zaključka da samo partnerski, kroz dugoročnu saradnju između opštine I NVO mogu se riješiti mnogi problemi u zajednici.

DRŽAVA HITNO DA USPOSTAVI REVOLVING FOND ZA NVO

Seida Džafić predstavnica NVO MMNE koja je organizovala sastanak kazala je da Istraživanja i podaci sa kojima raspolaže NVO MMNE pokazuju da je važno da NVO i opštine u kontinuitetu rade na jačanju kapaciteta zaposlenih u sektorima za razvoj projekata jer se mnogi detalji u konkursima i metodologiji izrade projektniih prijedloga mijenjaju.

“Puno je izazova, a najviše u dijelu finansijske održivosti NVO organizacija, a u ovom momentu hitno je potrebno da država uspostavi revolving fond za NVO organizacije iz kojeg bi mogli da pozajmljuju sredstva kada je porebno predfinansiranje projektnih aktivnosti. NVO organizacije godišnje iz EU fondova povuku značajna sredstva ali prilikom potpisivanja ugovora preuzmu obavezu da pored ko-finansiranja obezbjede sredstva u iznosu od 20% koja dobijaju tek nakon odobrenog izvještaja.

DRŽAVA HITNO DA USPOSTAVI REVOLVING FOND ZA NVO

To takozvano pred-finansiranje po nekada iznosi 10,20 i više hljada eura, to su značajna sredstva i NVO organizacije često budu u problem da obezbjede ta sredstva. Opštine imaju revolving fond koji je država uspostavila, valjda je realno da I mi iz NVO sektora koji nemamo stalne prihode imamo mogućnost da povlačimo sredstva iz njega jer sav novac koji NVO povuče iz EU fondova ostaje u Crnoj Gori, direktno ili indirektno jača ekonomiju naše države” kazala je Džafić

Predstavnica Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Rožaje Enisa Avdić iskazala je zahvalnost na pozivu da predstavnici Opštine Rožaje prisustvuju sastanku mreže NVO organizacija sa sjevera Crne Gore.

Takođe je kazala da u opštini nijesu zadovoljni odazivom NVO na javnim pozivima i raspravama, i da se dovoljno ne koristi ‘prazna stolica’ i da je to jedan od načina bolje informisanosti NVO sektora o javnim raspravama. U Rožajama ima oko stotinu registrovanih nevladinih organizacija, od kojih je znatno mali broj aktivan, istakla je da je u pripremi nova odluka koja će unaprijediti saradnju sa nevladinim organizacijama.

Zdravko Janjušević predsjednik NVO BDC insistirao je da se ozbiljnije shvati pozicija NVO sketora u državi.

,,Nadležni da shvate da moraju da ukluče NVO u pripremi dokumenata. Saradnju treba graditi na umrežavanju NVO i opštinskih samouprava. Opštine ne crpe dovoljno sredstava iz EU fondova. Sredstva nijesu trošak, već investicija. Moramo više razgovarati i umrežavati se sa donosiocima odluka. Treba sagledati sve odluke opština jer su zastarjele i ne oslikavaju potrebe NVO i građana. On je ukazao na veliki problem koji NVO imaju u Rožajama. Opština Rožaje nema kataster svojine i da iz tog razloga ne mogu ustupiti svoje poslovne prostore NVO sektoru. Najbolji način jeste umrežavanje organizacija i kreiranje inicijativa ka lokalnim i državnim institucijama. Značajan je i taj problem što opštine neuredno ili uopšte ne objavljuju izvještaje sa javnih rasprava , kao i to da skoro niko iz Rožaja nije zainteresovan za set obuka koje pružaju druge NVO ‘’ saopštio je Janjušević.

Amra Murić koja je pradstavljala NVO Olakšajmo zivot djeci sa posebnim potrebama iz Rožaja kazala je da su ud Opštine Rožaje smo dobili novčanu pomoć, ali to nije dovoljno.

Agil Ljaić predstvnik NVO KARIKA obtatio se prisutnima I saopštio da su fokusirani na najmlađe građane Rožaja I da želie da im ponude nove šanse da se afirmišu.

Klica Irma iz rižajske NVO SRCE ukazala je na problem.

‘’Imamo mi ovdje dosta problema. S obzirom na to da se bavim ekologijom, moram istaći da u Rožajama nemamo kontejnere, narod nema gdje da odlaže smeće. Tražili smo poslovni prostor od Opštine Rožaje i nijesmo ga dobili. Zainteresovani smo za umrežavanje, kao i za organizovanje sastanka za koji ću tražiti podršku Opštine Rožaje. Sbjestnismo da u je u Rožajama problem što je svako svakom vuk’’ saopštila je Klica.

Jasminko Nović predstavnik udruženja paraplegičara Rožaje ističe da mnoge organizacije koje nijesu prepoznate u specifičnim oblastima dobijaju novac. ,,Mi koji se bavimo sa OSI smo uvidjeli da mnogi koji se ne bave ovom problematikom dobiju sredstva za OSI. Jedina smo opština koja nema parking za OSI i nakon višegodišnjeg zalaganja nije se ništa promijenilo po tom pitanju. Data su parking mjesta, ali nijesu pravilno označena vertikalnim znakom” kazao je Nović

Haris Kalač, predstavnik NVO Odred izviđača Ibar pokazao je raspoloženje da konkretno daju doprinos zajednici ‘’U saradnji sa Opštinom Rožaje želimo riješiti makar jedan konkretan problem, kao što je prostor za djelovanje projektnih aktivnosti’’ – Istakao je Kalač.

Hidajet Ćeman predsjenik NVOEKO VRBICA Petnjica kaže da je nezadovoljan radom NVO u petnjici.

‘’Što se tiče Opštine Petnjica, smatram da je daleko najsiromašnija opština u Crnoj Gori. Od ukupno 54 NVO u Petnjici, potpuno sam nezadovoljan njihovim radom’’ zaključio je Ćeman.

Podsjećam da je Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” formirana u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, trenutno broji preko 20 članica, a pozvali su i druge organizacije da im se pridruže.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija.