DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori zadužena je za analizu i izvještavanje o političkim, ekonomskim i trgovinskim dešavanjima, promociju napretka reformi, sprovođenje i upravljanje portfolijom finansijske pomoći EU i unapređenje vidljivosti i komunikacije EU u Crnoj Gori.

Misija delegacije je da slijedi politike EU i predstavlja Uniju u Crnoj Gori u saglasju s njihovim sjedištem u Briselu. Prate i podržavaju napredak u evropskim integracijama. Pružaju značajnu finansijsku pomoć, koju sprovode u skladu s principima zdravog finansijskog upravljanja.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori počela je s radom u novembru 2007. Danas, pod šeficom Delegacije, ambasadorkom Oanom-Kristinom POPOM, više od 50 zaposlenih radi na pružanju podrške Crnoj Gori u pristupanju EU.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori odgovorna je za upravljanje Instrumentom EU za pretpristupnu pomoć (IPA) za period 2007-2013, te njegovim nasljednikom IPA II za period 2014-2020. Delegacija trenutno upravlja sa više od 200 projekata evropske pomoći. Ovi projekti podržavaju reformske napore Crne Gore na njenom putu ka EU.

Delegacija je podijeljena u četiri sektora: Sektor za evropske integracije, politiku, medije i informisanje (EIPPI), Sektor za saradnju (CPR), Sektor za finansije, ugovore i reviziju (FCT) i Sektor za administraciju (SAD).

Kontakt: https://www.eeas.europa.eu/delegations

Evropska unija u Crnoj Gori