BAJČETA: SASTANAK SAVJETA MLADIH ZA EU VRLO KONSTRUKTIVAN I EDUKATIVAN

BAJČETA: SASTANAK SAVJETA MLADIH ZA EU VRLO KONSTRUKTIVAN I EDUKATIVAN

Radosav Bajčeta, član savjeta mladih za EU.

“Sastanak koji smo održali u prostorijama EU kutka, gdje smo razgovarali o procesu integracijama Crne Gore Evropskoj Uniji bih ocijenio kao vrlo konstruktivan i edukativan. Nove članove smo na početku primili i uputili ih u program rada EU kutka kao i procesima pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji. Takođe smo imali sastanke sa čelnicima opštine, kojima smo tačno dali smjernice u kom pravcu mi smatramo da bi u budućnosti trebao da ide naš proces pristupanja, ali i postavili određena pitanja zbog čega smo još uvijek u dugom procesu pristupanja Evropskoj Uniji”, kazao je Bajčeta.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.